• Escorts Jaipur girl

Jaipur Escorts Agency


Incall Charges For 2 Hours :- 5000

Incall Charges For 4 Hours :- 10000

Incall Charges For 24 Hours :- 30000

Outcall Charges For 2 Hours :- 10000

Outcall Charges For 2 Hours :- 25000

Outcall Charges For 2 Hours :- 40000